dimarts, 12 de febrer de 2008

CARNET DE VALENCIANITAT

Resulta i va que la Generalitat més antivalenciana que hem patit des d'Almansa es proposa la creació de carnets de "valencianitat" per a aquelles persones d'origen valencià que viuen a l'estranger (fora d'Espanya, el nostre "estranger pròxim", s'entén) i que es troben associades a algun organisme valencià per eixes terres. Serà un fitxer informatitzat de valencians i valencianes fora de casa.
Curiós que ells, que són els més coents i absurdes en les seues actituds lingüístiques i culturals nostrades, s'inventen un nom tan "simbòlic" per a eixe carnet. Si aplicàrem un barem estàndard on hi hagueren dues columnes, una per a "carnet d'espanyolitat" i una altra per a "carnet de valencianitat", quina seria la columna objectiva on aquests personatges traurien més punts? Jo ja m'imagine en quina de les dues s'hi trobaríen més representats i còmodes.

Cap comentari: