dimecres, 19 de desembre de 2007

COSES PER A PENSAR...


"Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s'ha proclamat com l'aspiració més elevada de tothom l'adveniment d'un món on els éssers humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de llibertat d'expressió i de creença". De la Declaració Universal dels Drets Humans.

"Quan Hugo Chávez va tancar la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV), tot el món va coincidir en qualificar l'acte com una mostra pròpia d'un règim dictatorial i d'un atac a la llibertat d'expressió i d'informació".

"Article 20
1. Es reconeixen i es protegixen els drets:
a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions per mitjà de la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.
d) A comunicar o a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l’exercici d’estes llibertats.
2. L’exercici d’estos drets no pot ser restringit mitjançant cap tipus de censura prèvia.
3. La llei regularà l’organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social que depenguen de l’Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l’accés a estos mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d’Espanya.".
Extracte de l'article 20 de la Constitució Espanyola.

"El vicepresident Vicente Rambla ha afirmat que qui defensa TV3 és partidari de la idea de països catalans, i els que pensen així, ha dit, "són uns pertorbats"".

"El govern del PP de Francisco Camps tanca els repetidors de TV3 al País Valencià perquè els valencians i les valencianes no puguem veure aquesta televisió en la nostra llengua".